Eulenhaupt Translation Services • Colofon

Colofon


Exploitant website :

Michael Eulenhaupt
Vasco da Gamastraat 43
1057 VH Amsterdam

Contact:

Telefoon: 020/6188969
E-mail: michael[a]eulenhaupt.com


Grafisch ontwerp & webdesign: Barbara Lauer (Gaanderen)
Concept & copywriting: Michael Eulenhaupt (Amsterdam)

Auteursrecht


Op ontwerp en alle teksten van deze website (het werk) rust auteursrecht; dit werk is daarmee als zodanig beschermd. Het is niet toegestaan om dit werk in zijn geheel of delen te kopiëren, te reproduceren, te verspreiden of (elektronisch) op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Barbara Lauer en Michael Eulenhaupt. Overtreding van het auteursrecht geldt volgens de Nederlandse wet als misdrijf. In geval van schending van het auteursrecht kan aangifte worden gedaan.

Disclaimer


Uitsluiting aansprakelijkheid


De informatie op deze website is door Eulenhaupt Translation Services met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Eulenhaupt Translation Services tracht te allen tijde de website te voorzien van actuele en correcte gegevens. Met deze website wordt beoogd om de bezoeker/gebruiker in kort bestek een overzicht te geven van de activiteiten en het dienstenpakket van Eulenhaupt Translation Services. Eulenhaupt Translation Services aanvaardt hiervoor echter geen enkele aansprakelijkheid, en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade die is ontstaan naar aanleiding van informatie op deze website. Evenmin kan Eulenhaupt Translation Services verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in naamsvermeldingen, teksten en/of prijsinformatie. Aan de op deze website weergegeven informatie en prijzen kunnen door bezoekers geen rechten worden ontleend. Het gebruik van de deze website gebeurt geheel voor risico van de bezoeker/gebruiker.

Privacy


www.eulenhaupt.com bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die buiten het domein van deze website liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de bezoeker/gebruiker en te goeder trouw geselecteerd; eulenhaupt translation services is noch verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Wij geven geen garantie noch aanvaarden wij enige aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Cookies


www.eulenhaupt.com bevat cookies van derden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. In overeenstemming met het Europese recht en de Nederlandse wet mogen cookies op uw apparaat worden opgeslagen als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site - in het onderhavige geval geval gebruik van die derden-webservices via de link naar die derden-websites.

Feed back


Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van inhoud die moglijk inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of op rechten van derden kunt u een e-mail sturen aan info[a]eulenhaupt.com.