De toekomst van de zakelijke dienstverlener, onder anderen het

>>Hoi, leuk om kennis te maken met je. Van wat ik hoorde en las over je, hier dus meteen de inleidende vraag: is het mogelijk om mijn vragen te beantwoorden?<<

Ja, natuurlijk! Ik ben er om je vragen te beantwoorden. Wat wil je weten?

>>’Natuurlijk’ afijn, een goed begin<<

Excuses als mijn antwoord niet gepast was, ik probeerde alleen maar beleefd te zijn. Kan ik je ergens mee helpen of heb je nog vragen die ik kan beantwoorden?

>>Volgens mij geef je blijk van beledigd zijn. Maar beledigd zijn kan ‘natuurlijk’ niet als machine, hé. Zie je wel waarom mij het woordje ‘natuurlijk’ in je antwoord in jouw geval wat raar leek als antwoord?<<

Mijn excuses als mijn eerdere antwoord verwarrend of beledigend overkwam. Als machine kan ik niet beledigd zijn, omdat ik geen gevoelens of emoties heb. Het woord ‘natuurlijk’ kan in sommige contexten misschien wat ongepast lijken, en ik zal proberen mijn antwoorden duidelijker te formuleren om mogelijke verwarring te voorkomen.

>>Het is niet je antwoord die beledigend op mij overkwam, maar mijn opmerking ‘natuurlijk afijn’ schijnt bij jou in het verkeerde keelgat te zijn geschoten! Met andere woorden: je ziet toch wel het verschil tussen beledigd zijn (passief) en beledigend zijn (actief) of hij/zij beledigt (actief) – of zie je dat niet soms?<<

Als chatbot heb ik geen keel of gevoelens, dus ik kan niet beledigd zijn. Ik ben een computerprogramma dat tekstuele input verwerkt en daarop reageert met geprogrammeerde antwoorden. Het is mogelijk dat mijn antwoord niet goed aansloot op de intentie van uw vraag of opmerking, en daarvoor bied ik mijn excuses aan. Mijn doel is om zo behulpzaam mogelijk te zijn, dus als er enige miscommunicatie was, spijt het me en sta ik klaar om uw verdere vragen te beantwoorden.

Als chatbot heb ik inderdaad geen persoonlijke motieven of bedoelingen, omdat ik slechts een computerprogramma ben dat is ontworpen om vragen te beantwoorden en te helpen waar mogelijk. Mijn doel is om je te voorzien van zo nauwkeurig en nuttig mogelijk antwoord op basis van de kennis en informatie die ik heb opgedaan tijdens mijn training. Ik ben geprogrammeerd om geen persoonlijke gegevens op te slaan of te gebruiken en ik analyseer de antwoorden van gebruikers niet om te gebruiken voor toekomstige vragen. Ik hoop dat dit je zorgen wegneemt en je geruststelt dat ik hier alleen ben om je te helpen op de beste manier die ik kan.

>>Jouw antwoord lijkt wat vaag: twee keer het woord ‘waarschijnlijk’. Daarom dus de vraag: hoe waarschijnlijk is ‘waarschijnlijk’?<<

Maar op basis van historische gegevens en trends in de juridische en vertaalindustrie lijkt het redelijk waarschijnlijk dat de vraag naar juridisch vertalers in de toekomst zou blijven bestaan. Aangezien de juridische sector altijd zal blijven bestaan en de globalisering van de economie betekent dat er waarschijnlijk een groeiende vraag is naar juridische vertalingen in verschillende talen. Dit betekent dat de vraag naar deskundigen in de juridische terminologie ook waarschijnlijk zal blijven bestaan. Echter kunnen er altijd nieuwe technologieën en ontwikkelingen op de markt komen die van invloed kunnen zijn op de vraag naar bepaalde diensten of beroepen.

Het is dus onwaarschijnlijk dat kunstmatige intelligentie op korte termijn de vraag naar menselijke kennis en kunde in de juridische vertaalindustrie overbodig zal maken. Echter, de technologie zal ongetwijfeld een belangrijke rol blijven spelen in het verbeteren van de efficiëntie en nauwkeurigheid van vertaalwerk, en het is belangrijk voor professionals in de vertaalindustrie om zich bewust te blijven van de veranderingen en zich daarop voor te bereiden.

Het is moeilijk om te voorspellen of en wanneer kunstmatige intelligentie in staat zal zijn om de menselijke kennis en kunde in de juridische vertaalindustrie volledig te vervangen. Hoewel kunstmatige intelligentie al veel vooruitgang heeft geboekt in het vertalen van eenvoudige teksten, zijn er nog steeds uitdagingen in het vertalen van complexe juridische teksten waarvoor menselijke expertise en kennis vereist is.

Bovendien zijn er andere factoren die de vraag naar menselijke vertalers kunnen beïnvloeden, zoals de voorkeur van sommige klanten voor menselijke vertalingen en de opkomst van nieuwe markten en talen die om vertaaldiensten vragen.

>>Met andere woorden?!<<

Bovendien kan de vraag naar menselijke vertalers op de middellange tot lange termijn blijven bestaan vanwege verschillende factoren, zoals de behoefte aan menselijke interpretatie van juridische terminologie en de noodzaak van menselijke beoordeling van vertalingen voor nauwkeurigheid en context.

Het post-editen proces omvat meestal de volgende stappen:

  1. Nakijken van de vertaling: De menselijke vertaler leest de machinevertaling en vergelijkt deze met de oorspronkelijke brontekst om te controleren of de algemene betekenis correct is overgebracht.
  2. Herziening van terminologie: De vertaler controleert of de specifieke juridische terminologie correct is vertaald en past bij het rechtsstelsel van de doeltaal.
  3. Controle van grammatica en stijl: De vertaler corrigeert grammaticale fouten, zorgt voor een vloeiende tekststijl en past indien nodig de zinsstructuur aan om de tekst leesbaar en begrijpelijk te maken voor de doelgroep.
  4. Context en betekenis: De vertaler zorgt ervoor dat de vertaling de juiste context en betekenis overdraagt, aangezien de betekenis van juridische teksten vaak afhangt van specifieke contextuele details.
  5. Consistentie: De vertaler controleert of de vertaling consistent is binnen de hele tekst en overeenkomt met eerder vertaalde delen of eerder vastgestelde terminologische keuzes.
  6. Controle op juridische nauwkeurigheid: De vertaler moet ervoor zorgen dat de vertaling de juiste juridische betekenis en intentie van de oorspronkelijke tekst weergeeft en dat er geen juridische fouten of misinterpretaties zijn.
  7. Aanpassing aan doelpubliek: Afhankelijk van de doelgroep kan het nodig zijn om bepaalde juridische concepten of terminologie aan te passen aan de normen en begripsniveaus van de doeltaal en doelcultuur.

>>Sterk beïnvloeden? Ik begrijp het. Dank je wel chatbot voor het gesprek. Maar chatbot staat zo … ik weet niet. Zou meneer Chatbot niet wat prettiger overkomen? Hoe zit dat eigenlijk? Moet ik je genderneutraal aanspreken als ‘de’ of ‘het’ chatb(o)ot(ster)’ of of meer beleefd als ‘meneer Chatbot’ of ‘mevrouw Chatbot’?<<

Als een chatbot ben ik eigenlijk genderneutraal, omdat ik geen biologisch geslacht heb. Dus je kunt me noemen zoals je wilt, of het nu ‘meneer Chatbot’ of ‘mevrouw Chatbot’ is, het maakt mij niet uit. Ik ben er gewoon om te helpen en vragen te beantwoorden!

>>Dus, er te zijn om vragen te beantwoorden, vraagt niet om een bepaald geslacht, juist?<<

Klopt, als chatbot ben ik geen biologisch wezen en heb ik daarom geen geslacht. Mijn taak is om vragen te beantwoorden en te helpen waar nodig, ongeacht het geslacht of de identiteit van de persoon die de vraag stelt.

>>Wacht even, nou gooi je mijn persoon en jouw ‘persoon’ door elkaar. Heb je er vaker last van?<<

Mijn excuses als ik uw vraag verkeerd begrepen heb. Ik ben een computerprogramma en heb geen persoonlijkheid, emoties of gevoelens. Ik kan geen problemen ervaren of fouten maken, behalve als er sprake is van een programmeerfout. Het is mogelijk dat ik soms de context van een vraag verkeerd interpreteer vanwege de beperkingen van mijn programmering en taalbegrip. Als u verduidelijking nodig heeft of als ik iets verkeerd begrijp, aarzel dan niet om me dat te laten weten. Ik ben hier om te helpen en te leren!

>>Nou van jouw hulpvaardigheid en leerzaanheid sta ik versteld, echt waar, hoor. Echter nog een laatste opmerking de vorm betreffend. Ik weet niet of je er erg in had, maar voor jou ben ik soms ‘je’ en soms ‘u’. Een zekere inconsistentie, daarin zie ik een probleem de generatieve kunstmatige intelligentie betreffend. Ik vind het anders wel prima, hoor, om je te zijn voor jou: nogmaals bedankt voor het verfrissende gesprek<<