Juridische vertalingen en financieel-economische vertalingen


Eulenhaupt Translation Services is een samenwerkingsverband van juristen die tegelijk vertaler en derhalve juridisch vertaler zijn, economen en bedrijfskundigen die vertaler zijn en zich zelf financieel-economisch vertaler noemen en uiteraard taal- en vertaalkundigen.

Als juristen-vertalers, ook wel juristen-linguïsten genoemd, financieel vertalers en in juridisch vertaalwerk en financieel-economisch vertaalwerk gespecialiseerde taalkundigen vertalen wij als netwerk van deskundigen op juridisch en financieel-economisch gebied.

Talen


Vertalers in het netwerk Eulenhaupt Translation Services vertalen uitsluitend naar hun moedertaal. Het spectrum aan aangeboden talen is er als volgt: Engels, Nederlands, Duits, Frans, Portugees, Spaans, Italiaans, Roemeens, Hongaars, Tsjechisch, Pools, Russisch, Fins, Zweeds, Deens en Noors.

Op grond van ervaring over meerdere decennia in de omgang met juridische teksten heeft onze Amsterdamse vestiging zich kunnen ontwikkelen tot één van de weinige gespecialiseerde
juridische vertaalbureaus in Nederland.

Kwalificatie


Recht en wet zijn afhankelijk van de cultuur van een land en kunnen wezenlijke verschillen vertonen, reden waarom juridisch vertalen als een van de meest uitdagende specialismen wordt beschouwd. Alle leden die deel uitmaken van ons netwerk zijn deskundige vertalers op het gebied van maatschappij, recht, overheid, belastingen, economie en financiën in de meest brede zin. Met andere woorden: als juristen, economen en vertalers die in juridische vertalingen zijn gespecialiseerd beschikken wij over deskundigheid op alle mogelijke deelgebieden van het recht.

De meeste vertaalaanvragen die wij binnen krijgen zijn onder de noemer materieel civielrecht te rangschikken. Daarbij gaat het vooral om vertalingen op het gebied van het ondernemingsrecht, handelsrecht en contractenrecht. Daarnaast is er veel vraag naar vertaalwerk op het gebied van het formele civielrecht (exploten, dagvaardingen en conclusies), het formele strafrecht (dagvaardingen en proces verbalen) en het formele bestuursrecht (processtukken in bestuursrechtelijke zaken). Teksten op het gebied van het materiële strafrecht en het materiële bestuursrecht worden minder vaak aangeboden maar behoren eveneens tot onze expertise.

Doelgroep (opdrachtgevers)


Opdrachtgevers van Eulenhaupt Translation Services zijn overheden en ondernemingen op het gebied van industrie en handel, private banking en assurantiën, accountancy en belastingadvies - en uiteraard rechtshulpverlening (advocatuur en notariaat).

Referenties


Als potentiële opdrachtgever willen wij u graag over de overheden en ondernemingen informeren waarvoor wij in het verleden juridisch vertaalwerk deden. Wij sturen u op aanvraag dus gaarne onze lijst met opdrachtgevers toe.

Links voor vertalers


Naast ons commercieel aanbod bieden we aan: een verzameling van links respectievelijk verwijzingen naar webadressen die voor professionele vertalers - met name juridisch vertalers en financieel-economisch vertalers - maar ook voor u als leek met belangstelling voor taal en meertaligheid van interesse kunnen zijn .

Beëdigde vertalingen


Soms zijn er vertalingen die beëdigd dienen te worden. Wanneer er in een land een authentieke akte verleden, een vonnis gewezen of een bepaald besluit genomen wordt met rechtsgevolgen voor burgers of instellingen in een ander land zal in beginsel een beëdigde vertaling nodig zijn. De verzorging van beëdigde en geapostilleerde vertalingen - waarbij een rechtbank de beëdigde vertaling door haar apostillestempel “legaliseert” - behoort eveneens tot de portefeuille van Eulenhaupt Translation Services.