eulenhaupt translation services – specialist voor juridische vertalingen en financiële vertalingen Nederlands – Engels – Duits

Juridische vertalingen - Financiële vertalingenEulenhaupt Translation Services is een samenwerkingsverband van juristen die tegelijk vertaler en derhalve juridisch vertaler zijn, economen en bedrijfskundigen die tegelijk vertaler zijn en zich zelf financieel-economisch vertaler noemen en, uiteraard, taal- en vertaalkundigen.

Als groep juristen-vertalers, ook wel juristen-linguïsten genoemd, financieel vertalers en in juridisch vertaalwerk en financieel-economisch vertaalwerk gespecialiseerde taalkundigen vertalen wij als netwerk van deskundigen op juridisch en financieel-economisch gebied.

Talen


Als juristen-vertalers bieden wij:
juridische vertalingen Duits - Nederlands - Duits,
— Duits - Nederlands - Duits juridische redactie,
juridische vertalingen Engels - Nederlands - Engels en
— Engels - Nederlands - Engels juridische redactie.

In verband met multiculturele achtergronden, op grond van rechtskundige opleidingen en als gevolg van taalkundige ervaringen over meerdere decennia in de omgang met juridische teksten hebben de leden van het netwerk zich als collectief kunnen ontwikkelen tot vakkundig en zaakkundig juridisch vertaalbureau gespecialiseerd in de talen Nederlands, Engels en Duits, want

Kwalificatie


... recht en wet zijn afhankelijk van de cultuur van een land en kunnen wezenlijke verschillen vertonen, reden waarom juridisch vertalen als een van de meest uitdagende specialismen wordt beschouwd. Alle leden die deel uitmaken van ons netwerk zijn als vertaler deskundig op het gebied van maatschappij, recht, overheid, belastingen, economie en financiën in de meest brede zin. Met andere woorden: als jurist, econoom en vertaler die in juridische vertalingen is gespecialiseerd beschikken ze over deskundigheid op alle mogelijke deelgebieden van het recht.

De meeste vertaalaanvragen waarmee we te maken krijgen zijn onder de noemer materieel civielrecht te rangschikken. Daarbij gaat het vooral om vertalingen op het gebied van het ondernemingsrecht, handelsrecht, verbintenissenrecht in het algemeen en overeenkomstenrecht respectievelijk Belgisch en Nederlands contractenrecht in het bijzonder. Daarnaast is er veel vraag naar vertaalwerk op het gebied van het formele civielrecht (exploten, dagvaardingen en conclusies), het formele strafrecht (dagvaardingen en proces verbalen) en het formele bestuursrecht (processtukken in bestuursrechtelijke zaken). Teksten op het gebied van het materiële strafrecht en het materiële bestuursrecht worden minder vaak aangeboden maar behoren eveneens tot de expertise van de vertalers.

Opdrachtgevers


Degenen die beroep doen op onze vertaaldiensten zijn, naast overheden, ondernemingen in industrie en handel, private banking en assurantiën, accountancy en belastingadvies, en uiteraard rechtshulpverlening, dat wil zeggen advocatuur en notariaat.

Referenties


Als potentiële opdrachtgever willen wij u graag over de overheden en ondernemingen informeren waarvoor wij in het verleden juridisch vertaalwerk deden. Er is een lijst met opdrachtgevers die u op aanvraag gaarne wordt toegezonden.

Links voor vertalers


Naast ons commercieel aanbod bieden we aan: een verzameling van links respectievelijk verwijzingen naar webadressen die voor professionele vertalers, met name juridisch vertalers en financieel-economisch vertalers, maar ook voor leken met belangstelling voor taal en meertaligheid van interesse kunnen zijn.

Beëdigde vertalingen


Soms zijn er vertalingen die beëdigd dienen te worden. Wanneer er in een land een authentieke akte verleden, een vonnis gewezen of een bepaald besluit genomen wordt met rechtsgevolgen voor burgers of instellingen in een ander land zal in beginsel een beëdigde vertaling nodig zijn. De verzorging van beëdigde vertalingen behoren tot de portefeuille van vertaalkundige diensten die worden aangeboden door Eulenhaupt Translation Services Amsterdam. Geapostilleerde vertalingen - waarbij een rechtbank de beëdigde vertaling door haar apostillestempel “legaliseert” - behoren niet tot de taaldiensten van Eulenhaupt Translation Services Amsterdam.